php // Autor skryptu: Aure Fos (aure@aurefos.net) // Skrypt pobrany ze strony http://aurefos.net // Poniższy kod wolno wykorzystywać na własny użytek oraz rozpowszechniać pod warunkiem zachowania informacji o autorze. ?> Formularz kontaktowy //Konfiguracja $send_to = 'runowska.maria@interia.pl '; //tutaj należy wstawić adres e-mail, pod który będą wysyłane wiadomości $message_title_prefix = '[http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).' - Formularz kontaktowy]'; //prefiks jaki będzie dodawany do tytułu wiadomości, domyślnie jest to [http://yourdomain.com/script_path - Formularz kontaktowy] if($_GET['a'] == 'send') { $sender = trim(strip_tags($_POST['sender'])); $sender_mail = trim(strip_tags($_POST['sender_mail'])); $message_title = trim(strip_tags($_POST['message_title'])); $message = trim(strip_tags($_POST['message'])); if(empty($sender) || empty($sender_mail) || empty($message_title) || empty($message)) $msg = 'ABANDON_FIELD'; else { $send = mail($send_to, $message_title_prefix.' '.$message_title, $message, "From: ".$sender_mail."\nReply-to: ".$sender_mail."\nContent-type: text/plain; charset=iso-8859-2\nContent-transfer-encoding: 8bit"); if($send) $msg = 'MAIL_SENT'; else $msg = 'MAIL_SENDING_FAILED'; } } ?>
Imię i Nazwisko
E-mail
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości


switch($msg) { case 'ABANDON_FIELD' : echo 'Nie wypełniono wszystkich pól. Wiadomość nie została wysłana'; break; case 'MAIL_SENT' : echo 'Wiadomość została wysłana.'; break; case 'MAIL_SENDING_FAILED' : echo 'Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Wiadomość nie została wysłana.'; break; } ?>